Życie i śmierć

CZYM JEST ŚMIERĆ KLINICZNA? Jest to zanik widocznych oznak życia. Serce przestaje bić, krew przestaje krążyć, brak oddechu, jednak charakteryzuje…

Jonestown W poprzednim artykule była mowa o przemocy psychicznej stosowanej na wszystkich członkach związków wyznaniowych. Pozostając wciąż w temacie sekt,…

CZYM JEST REINKARNACJA? Reinkarnacja  – jej początków można dostrzec już u Platona, wg którego dusza znajdowała się z początku po za…