Strona główna Związki i relacje Twarzą w twarz z konfliktem #2

Twarzą w twarz z konfliktem #2

186
2
konflikt

Następny artykuł serii – Twarzą w twarz z konfliktem #3

ISTOTA KONFLIKTU, CZYLI KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA…

Konflikt obejmuje ogół różnic pomiędzy ludźmi, z których wywodzą się konsekwencje w postaci zachowań, postaw i wiedzy. Jednocześnie można wskazać, że konflikt jest sytuacją, w której dwie strony konkurują o osiągnięcie tego samego celu, gdy jednocześnie wyklucza to realizacje celów drugiej strony. Patrząc na konflikt w ramach osiągania celów, w porównaniu do omówionego wcześniej koła konfliktu można przytoczyć takie przykłady w różnych obszarach: realizacja interesu, przeforsowania swoich wartości, dominowania w relacji, przyjęcia jego sposobu interpretacji danych.

Przypominając sobie ostatnią sytuację sporną na pewno jesteś w stanie powiedzieć, kiedy to się Twoim zdaniem zaczęło, kiedy osiągnęło najgorszy z możliwych momentów, kiedy się zaostrzyło, pogłębiło, a być może też, kiedy się zakończyło lub ucichło. Konflikty są dynamiczne, wciąż żywe, gdyż dotyczą kontaktów interpersonalnych.

Możemy wyróżnić kolejne etapy konfliktu, przechodząc od ujawniania się symptomów niezgodności celów lub interesów. Dla dwóch stron staje się jasne, że nie we wszystkim ich cele są zgodne, zbieżne lub możliwe do pogodzenia.

Później mamy do czynienia z indywidualnym odbieraniem sprzeczności, na tym etapie strony formułują różnice, komunikują je wraz z oczekiwaniami, jakie wiążą z rozwiązaniem tej sytuacji. Etap ten przechodzi we wzajemne spolaryzowanie stanowisk oraz rozszerzenie obszarów konfliktu, połączone z rodzącym się negatywnym stosunkiem emocjonalnym do drugiej strony.

Ostatnimi mocnymi fazami konfliktu, jakie opisuje A. Cybulko, są izolacja oraz destrukcja. Strony zaprzestają kontaktów lub znacznie je ograniczają, wychodząc z założenia, że są one bezowocne i nie przynoszą (ich zdaniem) korzystnego rezultatu. Ostatni etap przestaje odwoływać się do pierwotnego powodu powstania konfliktu, strony realnie dawno już nie są w stanie podać, od czego to się zaczęło, jak do tego doszło – na tym etapie liczy się poczynienie największych możliwych strat po drugiej stronie.

Fazy kończące to zmęczenie i zniechęcenie, kiedy konkurenci zaprzestają aktualnych działań, które odbierają, jako nieskuteczne i nieefektywne. Jak podkreśla autorka, fazy te nie są ułożone chronologicznie – znaczy to, że etapy nie muszą następować bezpośrednio po sobie, mogą występować w innej kolejności lub nie występować wcale.

Znasz źródła a także fazy konfliktu – to niezbędne elementy by konflikt mógł stać się konstruktywny. Kolejne części pokażą Ci jaki wpływ mogą mieć konflikty na Ciebie i Twoich bliskich, a także jak je rozwiązywać.

5/5 - (Głosów: 1)
Poprzedni artykułKonflikt – twarzą w twarz
Następny artykułTwarzą w twarz z konfliktem #3
Mediator rodzinny, pracownik socjalny, asystent osób niepełnosprawnych. Absolwent Wyższej Szkoły Filozoficzno Pedagogicznej Ignatianum w Krakowie. Ukończył specjalistyczne szkolenie z zakresu mediacji rodzinnych organizowane przez Stowarzyszenie Psychologiczno-Pedagogiczne "Antidotum". Współtwórca Grupy Mediacyjnej "Perspektywy" wdrażającej, rozwijającej i promującej mediacje rodzinne. Autor publikacji "Mediacje, jako metoda pracy z rodziną". Aktualnie w trakcie kursu Systemowej Terapii Rodzin.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here