Strona główna Ostateczne rozwiązanie Tendencje samobójcze alkoholików

Tendencje samobójcze alkoholików

136
1

Następny artykuł serii – Tendencje samobójcze schizofreników

ALKOHOLIZM

Alkoholizm również wiąże się z podwyższonym ryzykiem samobójstwa, jednak natura tej relacji nie jest jednoznaczna. Jest to długofalowy czynnik ryzyka, często rezultat 20- paroletniej historii nadużywania alkoholu. Możliwe, że krótkotrwały alkoholizm chroni przed samobójstwem zapewne dzięki zmianom poziomu serotoniny w mózgu. Na dłuższą metę jednak alkoholizm wpływa negatywnie na relacje interpesonalne, a wiadomo, że słabsze wsparcie społeczne zwiększa ryzyko samobójczej śmierci. Nie jest jednak jasne, czy wprost wzrost zagrożenia samobójstwom jest skutkiem samego tylko osłabienia wsparcia społecznego, czy też jakaś rolę odgrywają również powodowane przez alkohol zmiany poznawcze i fizjologiczne.

Pod względem na liczbę samobójstw wśród młodocianych alkoholizm ustępuje jedynie depresjom. Aż jedna na 4 ofiary samobójstwa nadużywała alkoholu. Alkoholizm, podobnie jak alkoholowe samobójstwo, częściej zdarza się wśród mężczyzn niż wśród kobiet. Diagnoza ryzyka u osób uzależnionych jest problematyczna, mają one tendencję do częstego informowania o swoich samobójczych zamiarach i trudno ocenić, jak poważne jest to postanowienie. Samobójstwa osób nadużywających alkoholu różnią się od samobójstw popełnianych w depresji. W życiu tych pierwszych, zazwyczaj pełnym zamętu, często na krótko przed śmiercią zdarzają się konflikty interpersonalne, kryzysy osobiste i utrata ważnych osób.

Niewiele prowadzono badań nad wpływem alkoholizmu na samobójstwa. W jednym z badań 88 alkoholików, którzy usiłowali odebrać sobie życie, porównywano z 1224, którzy nie mieli za sobą prób samobójczych. Ze wszystkimi nawiązano kontakt po przyjęciu ich do szpitala między rokiem 1949 a 1960 i śledzono ich losy do grudnia roku 1980. ci z nich- niemal połowa –47%- którzy popełnili samobójstwo, byli podczas pierwszej hospitalizacji bardziej depresyjni od tych, którzy pozostali przy życiu. Z innych podłużnych badań wynika, że diagnoza alkoholizmu podczas pierwszej hospitalizacji psychiatrycznej przynajmniej pięciokrotnie zwiększa ryzyko samobójstwa w przyszłości.

INNE UZALEŻNIENIA

Istnieje widoczny związek pomiędzy zażywanie środków psychoaktywnych z samobójstwami. Samobójstwa młodych oraz młodych dorosłych osób są coraz częściej poprzedzone zażywaniem narkotyków. Ponadto nadużywanie substancji psychoaktywnych występuje wyraźnie w diagnozie przynajmniej 1/3 samobójców- zarówno dorosłych, jak i młodocianych.

Trudno określić, jaki wpływ na samobójstwa ma używanie narkotyków, zwłaszcza, że często występuje ono z jakąś choroba afektywną. W wypadku nadużywania substancji psychoaktywnych czynnikami ryzyka są zwłaszcza: duże dawki w ostatnim okresie, zwiększenie dawek i zachowania agresywne. Uzależnienie może zwiększać ryzyko samobójstw także dlatego, że:

  • powoduje zerwanie ważnych relacji i zwiększa prawdopodobieństwo izolacji społecznej
  • upośledza zdolność oceny
  • prowadzi do ostrych i chronicznych wahań nastroju i zwiększa prawdopodobieństwo depresji, myśli samobójczych poczucia beznadziejności.

Narkotyki i zachowania antyspołeczne to również ważniejsze korelaty samobójstwa w wypadku ludzi młodocianych, którzy podejmują próby samobójcze. Zachowania antyspołeczne można definiować na wiele sposobów- od wrogości aż do podpaleń i kradzieży. Niektóre badania wskazywały na uczucia agresywne oraz fascynacje podpaleniami i zabójstwami jako ważne korelaty prób samobójczych wśród nastolatków i dzieci. Nowsze badania nad 32 pacjentami przyjętymi przez służby medyczne po próbie samobójczej wykazały, że:

  • częściej stwierdzano u nich wywołane nadużywaniem narkotyków zaburzenia nastroju
  • rzadziej cierpieli na zaburzenia psychiatryczne
  • spełniali kryteria zaburzeń dwubiegunowych i zaburzeń osobowości.
5/5 - (Głosów: 2)

1 KOMENTARZ

  1. Czyli jednak wszystko wskazuje na to, ze osoby z nałogami są zagrożone podwójnie, nie tylko ze względu na ich problemy z używkami , które ich wyniszczają ale również są bardziej podatne na próby samobójcze. Ale skoro krótkotrwały alkoholizm chroni przed takimi wypadkami, to jak długo musi on trwać aby sytuacja z bezpiecznej zamieniła się w niebiezpieczną? Chodzi mi o to, czy u młodych osób, które wykazują nadmierne zainteresowanie alkoholem można zdiagnozować potencjalne problemu zwiazane z próbami samobójczymi w przyszłosci?

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here