Bestseller dnia

Stygmatyzacja – 5 faktów, które pomogą Ci zrozumieć życie ze schizofrenią

  • Udostępniam:

Z definicji stygmatyzacją nazywamy postawę pełną dezaprobaty i pejoratywnie nacechowanym odbiorem danej osoby, grupy ludzi ze względu na charakteryzujące tę grupę cechy fizyczne bądź psychiczne, wartości, tryb życia itp.

Stygmatyzacja, inaczej „etykietowanie”, jest procesem społecznej degradacji osoby, której ona dotyczy i prowadzi do wykluczenia, upowszechniania negatywnych opinii, segregacji czy blokowania dostępu do pewnych aktywności.

Bez wątpienia takie postępowanie jest naganne ponieważ, wzbudza w chorych bezzasadne poczucie winy za swoją chorobę.

Apel o empatię! Co czują osoby stygmatyzowane?
Ofiara stygmatyzacji odczuwa bezsilność i bezradność. Zjawisku stygmatyzacji towarzyszy znaczne obniżenie poczucia własnej wartości i bezpieczeństwa. Osoba z przylepioną przez społeczeństwo etykietą czuje się gorsza, niechciana, odrzucona, bez wartości.

W skrajnych przypadkach konsekwencje stygmatyzacji mogą być bardzo poważne i skutkować depresją, prowadzącą nawet do samobójstwaosoby podlegającej etykietkowaniu. Znakomita większość osób cierpiących na choroby psychiczne,  które próbują odebrać sobie życie, zmaga się z tym przykrym zjawiskiem.

Krzywdzące stereotypy
Od stygmatyzacji nie są wolni niestety również chorujący na schizofrenię. Choć odnotowuje się spadek wrogich postaw wobec pacjentów psychiatrycznych, to wciąż w świadomości społeczeństwa pokutuje krzywdzący stereotyp niebezpiecznego dla otoczenia „wariata”, podczas gdy w większości chorzy na schizofrenię nie stanowią zagrożenia dla siebie ani innych osób. Nierzadko pacjenci odpowiednio leczeni mogą prowadzić normalne życie rodzinne czy zawodowe.

Język publicznej debaty szkodzi osobom chorym
Przykre, że te szkodliwe wzorce są utrwalane poprzez stosowanie w życiu publicznym i mediach określenia „schizofrenia” jako synonim posiadania odmiennego zdania czy niewytłumaczalnego zachowania. Pozornie niegroźne zjawisko skutkuje ugruntowaniem krzywdzących stereotypów wobec osób chorych.

Stygmatyzacja dotyczy także bliskich osób chorych na schizofrenię
Etykietowanie może być i często niestety jest zjawiskiem rozszerzonym także na osoby z bezpośredniego otoczenia pacjenta. Napiętnowanie społeczne, które w znacznym stopniu obciąża je psychicznie, prowadzi do dyskryminacji i wykluczenia. W połączeniu z tendencją do zaniedbywania własnych potrzeb na rzecz chorego, ciągłego zamartwiania się o jego stan i konieczności nieustannej motywacji bliskiej osoby do wykonywania najprostszych codziennych aktywności, skutkuje istotnym obniżeniem jakości życia.

Stygmatyzacja przeszkadza w skutecznej terapii
Napiętnowanie, utrwalany przez opinie społeczeństwa brak poczucia własnej wartości skutkują wycofaniem, co istotnie wpływa na obniżenie stanu zdrowia chorych i jednocześnie sprawia, że w przypadku pojawienia się problemów nie szukają oni pomocy. Brak wsparcia ze strony najbliższego otoczenia, izolacja w sposób istotny rzutuje na rokowanie.

Powszechnie wiadomo, iż osoby wykluczone, samotne znacznie trudniej współpracują z lekarzem czy terapeutą, co z kolei skutkuje zmniejszeniem szans na sukces terapeutyczny.

Przeczytaj nawet jeśli nie masz styczności ze schizofrenią
Stereotypy i różnego rodzaju etykiety są obecne w naszym życiu – szczególnie te dotyczące schorzeń psychicznych. Wyrażanie jawnej dezaprobaty dla nieznanego bywa dla niektórych normalnym zachowaniem. Istotne jest zatem odrzucenie ignorancji w tym zakresie. Postawa typu „nie to nie dotyczy”, budząca obcość i brak zrozumienia dla osób cierpiących powinna być zastąpiona większą świadomością i edukacją społeczną, ponieważ choroby psychiczne są zaburzeniami częstymi, a wręcz uznawane są już za choroby cywilizacyjne. Podejmowanie działań mających na celu walkę z etykietowaniem jest obowiązkiem każdego z nas – nie tylko osób związanych z ochroną zdrowia psychicznego.

Przeciwdziałanie stygmatyzacji, zwalczanie skrótów myślowych typu: „schizofrenia – niebezpieczeństwo dla otoczenia”, równe traktowanie osób chorych i gotowość do rozumienia ich problemów to tylko niektóre z elementów walki z tym krzywdzącym zjawiskiem.

Jeśli Ty lub ktoś z Twoich bliskich zmaga się z chorobą, wejdź na stronę: http://zdrowiepsychiczne.pl/, gdzie znajdziesz wiele istotnych informacji na temat schizofrenii oraz możliwości uzyskania pomocy i wsparcia.

Następny artykuł serii -

Podobał Ci się ten artykuł? Daj nam motywację do pisania kolejnych udostępniając go :)

  • Udostępniam:

Dodaj komentarz