Strona główna Ostateczne rozwiązanie Samobójstwa młodocianych i ludzi starszych

Samobójstwa młodocianych i ludzi starszych

124
1

Następny artykuł serii – Samobójstwa w Polsce i na świecie

DEPRESJA I SAMOBÓJSTWA MŁODOCIANYCH

Wg badań (Brent i in. 1993) młodociani, którzy usiłują popełnić, bądź ci co popełnili samobójstwo, najczęściej mają stwierdzona depresję- wg europejskich badań aż 90% ma zaburzenia psychiczne.

W Finlandii, w ramach Narodowego Programu Zapobiegania Samobójstwom, zebrano dane nt. 1397 samobójczych zgonów. W danych było 53 nastolatków: 44 chłopców i 9 dziewcząt. Najczęstszym zaburzeniem psychicznym była depresja: prawie połowa chłopców i 2/3 dziewcząt cierpiało na jakąś formę tej choroby. Wzrost przypadków depresji wśród ludzi młodych przypisuje się czynnikom socjologicznym, takim jak nasilające się problemy społeczne(np. nadużywanie alkoholu i narkotyków), silny nacisk na kontynuowanie edukacji itp.

Uważa się, że rodzice nastolatków często nie informują o psychicznych zaburzeniach dzieci. Poteet w 1987 dokonał przeglądu okoliczności śmierci samobójczych 87 nastolatków w hrabstwie Shelby w Tennessee i na tej podstawie ocenił, że 1/3 samobójców przed śmiercią zdradzała objawy wycofania i depresji. Znaczny procent młodych ludzi odbiera sobie życie na początku choroby. Z tych przyczyn trudniej zdiagnozować i leczyć problemy psychiatryczne tych ludzi- małe są szanse by rodzice zauważyli krytyczne objawy poprzedzające samobójstwo.

Badania z ostatnich lat dowodzą, że dorastająca młodzież cierpiąca na depresję po osiągnięciu dorosłości popełnia samobójstwo znacznie częściej niż osoby zdrowe psychicznie. Inny stosunkowo częsty typ nastolatka samobójcy to ambitny, neurotyczny perfekcjonista z depresją.

DEPRESJA I SAMOBÓJSTWA LUDZI STARSZYCH

Depresja ludzi starszych charakteryzuje słabe lub umiarkowane zaburzenia nastroju, bezsenność, utrata wagi, obniżenie aktywności, hipochondria. Cattel zbadał 104 samobójstwa ludzi starszych w Londynie, dokumentując istotne szczegóły kliniczne i demograficzne na podstawie z dochodzenia koronera. 79%: 38 mężczyzn i 48 kobiet- zdradzało przed śmiercią objawy depresji. W większości przypadków depresja trwała przynajmniej 6 miesięcy. Kolejne badania z Manchesteru informują o nieco niższym odsetku depresji: 61%. Jednak ogólny wpływ depresji na samobójstwa ludzi starszych lepiej widać w świetle porównania z całą populacją, w której- jak się uważa- na depresje cierpi 10 do 15% osób powyżej 65 roku życia.

CO LUDZIE O SKŁONNOŚCIACH SAMOBÓJCZYCH MYŚLĄ O SOBIE?

Aaron Beck opisał elementy depresji w kategoriach triady poznawczej: każda składa się z myślenia 1. o JA, 2. o Przyszłości, 3 o otoczeniu. Elementy są wyraźnie widoczne u osób z tendencjami samobójczymi.

  • ja. Ludzie depresyjni myślą o sobie negatywnie, maja negatywny obraz siebie i postrzegają siebie jako kogoś gorszego od innych. Zwykle też winią się za takie myśli.
  • przyszłość. „zawsze to samo, nigdy to się nie skończy”. To typowe myślenie osoby depresyjnej. Ludzie depresyjni są przekonani, że ich cierpienie nie będzie miało końca mogą popaść w nastrój samobójczy, ponieważ ich udręka wg nich będzie trwała wiecznie. W rezultacie niektórzy postanawiają przerwać pasmo cierpień.
  • otoczenie. Depresanci czują, że świat jest przeciwko nim, że stawia się im nieuzasadnione wymagania i interpretują to doświadczenie negatywnie. Chociaż uważają, że wymagania są nieuzasadnione, sądzą zarazem, iż fakt, że nie potrafią im sprostać, dowodzi ich
  • własnych braków.

 

5/5 - (Głosów: 1)

1 KOMENTARZ

  1. Dlaczego rodzice nie informują o psychicznych zaburzeniach dzieci? A może uważają że to tak zwany trudny okres albo że im przejdzie? Możliwe, że należy wyedukować rodziców o tym, jak wygląda depresja i jakie może mieć skutki, bo nie wierzę aby rodzice celowo nie zgłaszali zaburzeń dziecka znająć potencjalne zagrożenie.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here