Ostateczne rozwiązanie

jonestown

Jonestown, czym jest?

Następny artykuł serii – Model biomedyczny i biopsychospołeczny Jonestown W poprzednim artykule była mowa o przemocy psychicznej stosowanej na wszystkich członkach związków wyznaniowych. Pozostając wciąż

Czy samobójstwo to ostateczne rozwiązanie?

Następny artykuł serii – Fantazje samobójcze Ludzie mają wiele problemów w swoim życiu, jedne są błahe, inne z kolei dość poważne. Co najważniejsze, zawsze da

Zapobieganie samobójstwom

Następny artykuł serii – Zdefiniowanie zjawiska samobójstwa ZAPOBIEGANIE SAMOBÓJSTWOM Zapobieganie samobójstwom to problem o światowym znaczeniu. Zajmowali się nim uczeni z wielu krajów Europy oraz

Sytuacje związane z samobójstwem

Następny artykuł serii – Tendencje samobójcze alkoholików INTERWENCJA KRYZYSOWA W SYTUACJACH ZWIĄZANYCH Z SAMOBÓJSTWEM. Interwencję kryzysową podejmuje my w stosunku do trzech grup osób i

Samobójczy umysł

Następny artykuł serii – Samobójstwa młodocianych i ludzi starszych SAMOBÓJCZY UMYSŁ Psychologiczne komponenty samobójczego umysłu można z grubsza podzielić na intrapsychiczne i interpersonalne czynniki ryzyka.

Model biomedyczny i biopsychospołeczny

Następny artykuł serii – Czy samobóajstwo to ostateczne rozwiązanie? SAMOBÓJSTWO A BIOLOGIA Pewne świadectwa przemawiają za tym, iż z zachowaniami samobójczymi wiążą się zmiany w

Skłonności samobójcze debiutantów i recydywistów

Następny artykuł serii – Skłonności samobójcze osób depresyjnych DEBIUTANCI I RECYDYWIŚCI Coraz większa liczba ludzi rozpoczyna „karierę samobójczą”, tendencji tej nie można przypisać jedynie częstszemu

Fantazje samobójcze

Następny artykuł serii – Geneza samobójstw FANTAZJE SAMOBÓJCZE Fantazje samobójcze definiuje się szeroko jako myśli o zachowaniach samobójczych. Źródłem informacji na ten temat jest sam

Tendencje samobójcze schizofrenikow

Następny artykuł serii – Zapobieganie samobójstwom SCHIZOFRENIA Schizofrenia jest choroba, która “dotyczy” myśli, uczuć, percepcji oraz zachowania. Choroba ta dotyczy przede wszystkim młodych osób(około 20

Tendencje samobójcze alkoholików

Następny artykuł serii – Tendencje samobójcze schizofreników ALKOHOLIZM Alkoholizm również wiąże się z podwyższonym ryzykiem samobójstwa, jednak natura tej relacji nie jest jednoznaczna. Jest to

Samobójstwa młodocianych i ludzi starszych

Następny artykuł serii – Samobójstwa w Polsce i na świecie DEPRESJA I SAMOBÓJSTWA MŁODOCIANYCH Wg badań (Brent i in. 1993) młodociani, którzy usiłują popełnić, bądź

Skłonności samobójcze osób depresyjnych

Następny artykuł serii – Sytuacje związane z samobójstwem DEPRESJA Ocenia się, że 15% osób depresyjnych ostatecznie popełnia samobójstwo, a blisko 2/3 wszystkich samobójców cierpi na

Ryzyko samobójstwa

Następny artykuł serii – Samobójczy umysł ZABURZENIA PSYCHICZNE I SAMOBÓJSTWA Prowadzone głównie przez psychiatrów badania nad znaczeniem zaburzeń psychicznych w kształtowaniu wskaźników samobójstw wskazują na

Geneza samobójstw

Następny artykuł serii – Kierunki badania samobójstw PSYCHOLOGICZNA GENEZA SAMOBÓJSTW Według szacunkowych danych WHO codziennie umiera ponad 1300-1500 osób w wyniku zamachu samobójczego. W próbach

ICM i DSM

Następny artykuł serii – Jonestown, czym jest? ICD I DSM Obecnie istnieją dwa główne systemy kwalifikacyjne. Międzynarodowa klasyfikacja Chorób, obrażeń ciała i Przyczyn Śmierci(International Classification

Samobójstwa w Polsce i na świecie

Następny artykuł serii – Samobójstwo a zaburzenie psychiczne SAMOBÓJSTWA W POLSCE I NA ŚWIECIE Podstawa analizy są gromadzone w urzędach statystycznych Polski i innych krajów

Rodzaje samobójstw

Następny artykuł serii – Ryzyko samobójstwa Socjologiczny kierunek badań nad zachowaniami autodestrukcyjnymi przyjmuje jako punkt wyjścia nie jednostkę, lecz społeczność- analizuje bowiem akt samobójczy w

Psychologiczne teorie samobójstwa

Następny artykuł serii – Rodzaje samobójstw Psychologiczne teorie samobójstwa są osadzone w szerszym kontekście społecznym, religijnym i politycznym i opierają się na rozległych systemach wartości

Kierunki badania samobójstw

Następny artykuł serii – Psychologiczne teorie samobójstwa WSPÓŁCZESNE KIERUNKI BADANIA SAMOBÓJSTW Druga połowa XIX wieku oraz wiek XX to okres podejmowania badań nad samobójstwami, ich

Zdefiniowanie zjawiska samobójstwa

Następny artykuł serii – ICM i DSM PRÓBA ZDEFINIOWANIA ZJAWISKA SAMOBÓJSTWA Emil Durkheim w 1897 wydał pracę, która obecnie jest już pozycją klasyczną “Samobójstwo. Studium

Samobójstwo a zaburzenie psychiczne

Następny artykuł serii – Skłonności samobójcze debiutantów i recydywistów SAMOBÓJSTWO A ZABURZENIE PSYCHICZNE Od wieków człowieka intrygowało samobójstwo. Dopatrywał się w tym akcie mrocznych tajemnic,