Strona główna Osobowości Nauczyciel wspomagający

Nauczyciel wspomagający

1
0
nauczyciel wspomagający

Nauczanie to jeden z najważniejszych i najbardziej satysfakcjonujących zawodów. Nauczyciele wspomagający są częścią zespołu, który upewnia się, że każdy uczeń ma możliwość odniesienia sukcesu w klasie. Nauczyciele wsparcia zapewniają pomoc uczniom, którzy wymagają dodatkowej pomocy, aby osiągnąć swoje cele edukacyjne. Pomagają nauczycielom w klasie poprzez zapewnienie instrukcji, wskazówek i wsparcia dla uczniów w oparciu o ich indywidualne potrzeby. Nauczyciele wspomagający są integralną częścią sukcesu każdej klasy i są istotnym zasobem dla uczniów, którzy mają specjalne potrzeby. Nauczyciele wspomagający oferują unikalne i cenne usługi dla systemu edukacyjnego, pomagając uczniom osiągnąć ich potencjał i pomagając wychowawcom zaspokoić potrzeby uczniów.

Co to jest nauczyciel wspomagający?

Nauczyciel wspomagający to nauczyciel, który pracuje z uczniami, którzy zostali zidentyfikowani jako potrzebujący dodatkowej pomocy w czytaniu i sztukach językowych. Pomagają oni uczniom w poprawieniu ich umiejętności czytania i rozumienia tekstu, aby mogli sprostać standardom określonym przez szkołę. Pomagają również studentom w umiejętności czytania ze zrozumieniem. Nauczyciele wspomagający pomagają uczniom poprawić ich umiejętności czytania, ucząc ich strategii, które mogą wykorzystać do zrozumienia tego, co czytają. Nauczyciele wspomagający mają doświadczenie w stosowaniu różnych metod w celu poprawy umiejętności czytania i poziomu zrozumienia. Istnieją różne rodzaje nauczycieli wspomagających, w tym specjaliści ds. czytania, nauczyciele kształcenia specjalnego, patolodzy języka i mowy, specjaliści ds. trudności w uczeniu się, opiekunowie ds. czytania i mentorzy ds. czytania.

Jak nauczyciele wspomagający pomagają uczniom?

Nauczyciele wspomagający zapewniają pomoc uczniom, którzy mają problemy w klasie. Pomagają uczniom, którzy mają problemy z nauką, są uzdolnieni lub wymagają dodatkowej pomocy w klasie. Nauczyciele wspomagający pracują bezpośrednio z uczniami, aby pomóc im zrozumieć, czego są uczeni. Mogą również pomagać uczniom w zakresie umiejętności organizacyjnych. Niektórzy mogą pomagać uczniom w rozwijaniu umiejętności uczenia się, takich jak wyznaczanie celów, dzielenie dużych zadań i zarządzanie czasem. Inni nauczyciele wspomagający mogą pomagać uczniom w zakresie umiejętności społecznych i emocjonalnych, w tym jak radzić sobie z presją rówieśników i konfliktami.

Rola nauczycieli wspomagających w klasie.

Chociaż każdy nauczyciel ma w klasie uczniów o różnych potrzebach, wielu z nich nie może poświęcić tyle czasu na pomoc tym uczniom, ile potrzeba. To właśnie tam wkraczają nauczyciele wspomagający. Nauczyciele wspomagający są ważną częścią zespołu i pomagają zaspokoić potrzeby uczniów niepełnosprawnych, o ograniczonej znajomości języka angielskiego lub uzdolnionych. Wielu nauczycieli wsparcia pracuje w klasach dla uczniów o specjalnych potrzebach, takich jak uczniowie z autyzmem, zaburzeniami mowy i języka, zaburzeniami poznawczymi i problemami zdrowia psychicznego. Często pracują jeden na jeden z uczniami lub w małych grupach, zapewniając im uwagę i wsparcie, którego potrzebują, aby się uczyć i doskonalić. Inni nauczyciele wspomagający pracują z małymi grupami uczniów bez niepełnosprawności, którzy potrzebują dodatkowej pomocy, aby nadążyć za programem nauczania. Mogą to być uczniowie uzdolnieni, którym trzeba stawiać większe wyzwania niż ich rówieśnikom.

Korzyści z nauczycieli wspomagających.

Nauczyciele wspomagający zapewniają pomoc uczniom, którzy mają problemy w klasie. Pomagają uczniom, którzy mają problemy z nauką, są uzdolnieni lub wymagają dodatkowej pomocy w klasie. Nauczyciele wspomagający pracują bezpośrednio z uczniami, aby pomóc im zrozumieć, czego są uczeni. Mogą również pomagać uczniom w zakresie umiejętności organizacyjnych. Niektórzy mogą pomagać uczniom w rozwijaniu umiejętności uczenia się, takich jak wyznaczanie celów, dzielenie dużych zadań i zarządzanie czasem. Inni nauczyciele wspomagający mogą pomagać uczniom w zakresie umiejętności społecznych i emocjonalnych, w tym jak radzić sobie z presją rówieśników i konfliktami.

Strategie stosowane przez nauczycieli wspomagających

Jednym ze sposobów, w jaki nauczyciele wspomagający pomagają uczniom w rozwijaniu umiejętności rozumienia tekstu, jest podzielenie procesu czytania na trzy etapy. Najpierw pomagają uczniom zidentyfikować to, co przeczytali. Następnie pomagają uczniom zrozumieć to, co przeczytali, zadając im pytania i prowadząc ich przez fragment tekstu. Na koniec pomagają uczniom zapamiętać to, co przeczytali, prosząc ich o podsumowanie fragmentu. Inną strategią stosowaną przez nauczycieli wspomagających jest nauczenie uczniów, jak korzystać z graficznych organizatorów przed przeczytaniem fragmentu. Graficzne organizery są używane do tworzenia połączeń i skojarzeń między fragmentem a własnymi doświadczeniami, tłem i wiedzą czytelnika. Inne strategie obejmują stosowanie pytań sprawdzających rozumienie tekstu na końcu zadania, czytanie na głos z uczniami w celu modelowania dobrych praktyk czytania oraz używanie przez uczniów karteczek samoprzylepnych lub zakładek do zaznaczania ważnych informacji w zadaniu.

Wspólne wyzwania stojące przed nauczycielami wspomagającymi

Wyzwania, z jakimi spotykają się nauczyciele wspomagający, to między innymi emocjonalny ciężar pracy z uczniami, którzy doświadczyli traumy. Ponadto wielu z tych nauczycieli nie jest dobrze opłacanych i musi posiadać dodatkowe kwalifikacje, by uzyskać certyfikat uprawniający do nauczania danego przedmiotu. Większość nauczycieli pracuje samodzielnie i nie dostaje odpowiedniego czasu na planowanie i ocenianie pracy.

Kwalifikacje potrzebne do zostania nauczycielem wspomagającym

Podczas gdy wiele osób myśli, że wystarczy być dobrym nauczycielem, aby zostać nauczycielem wspomagającym, są zaskoczeni, gdy dowiadują się, że istnieje wiele różnych typów nauczycieli wspomagających. Dlatego ważne jest, aby starannie wybrać rodzaj stanowiska nauczyciela wspomagającego, które chcesz realizować. Istnieje wiele różnych kwalifikacji, których potrzebujesz, aby zostać nauczycielem wspomagającym. Należą do nich: posiadanie tytułu licencjata, posiadanie certyfikatu z przedmiotu, którego chcesz uczyć, oraz umiejętność tworzenia planów lekcji, zarządzania klasą i oceniania zadań.

Znaczenie rozwoju zawodowego dla nauczycieli wspomagających

Jako nauczyciel wiesz, że praca, którą wykonywałeś dekadę temu, różni się od tej, którą wykonujesz dzisiaj. Nieustannie uczysz się nowych sposobów, aby wykonywać swoją pracę lepiej. Ale co z twoim personelem pomocniczym? Czy mają oni takie same możliwości rozwoju zawodowego, jak wy? Jeśli nie, to uczniowie w ich klasach nie mają takich samych możliwości uczenia się, jakie mają twoi uczniowie. Każdy nauczyciel i członek personelu pomocniczego, który pracuje w publicznym systemie edukacji w Stanach Zjednoczonych, ma prawo do rozwoju zawodowego każdego roku. Rozwój zawodowy to czas poświęcony na uczenie się nowych rzeczy. Można go spędzić na wiele sposobów, w tym uczestnicząc w konferencjach, biorąc udział w kursach online i biorąc udział w warsztatach rozwoju zawodowego. Rozwój zawodowy jest ważny dla każdego rodzaju pracowników oświaty. Dotyczy to nauczycieli, dyrektorów, administratorów i członków personelu pomocniczego, takich jak psychologowie, nauczyciele edukacji specjalnej i logopedzi.

Różne rodzaje nauczycieli wspomagających

– Specjaliści od czytania: Specjaliści od czytania pracują z uczniami, którzy mają dysleksję lub inne zaburzenia powodujące problemy z czytaniem. Pracują również z uczniami, którzy nie osiągają swojego potencjału w zakresie czytania. – Nauczyciele edukacji specjalnej: Nauczyciele edukacji specjalnej skupiają się na potrzebach uczniów z szerokim zakresem niepełnosprawności, w tym tych, którzy mają zaburzenia językowe, zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD) i zaburzenia ze spektrum autyzmu. – Patologowie języka i mowy: Patologowie języka i mowy pracują z dziećmi, które mają zaburzenia języka i mowy, takie jak jąkanie. – Specjaliści ds. trudności w uczeniu się: Specjaliści od trudności w uczeniu się pracują z dziećmi, które mają dysleksję i inne zaburzenia, które wpływają na umiejętności czytania i pisania. – Korepetytorzy do spraw czytania: Korepetytorzy pracują jeden na jeden z uczniami, którzy potrzebują pomocy w czytaniu, pisaniu lub zrozumieniu treści kursu.

Jak zostać skutecznym nauczycielem wspomagającym

Stawanie się skutecznym nauczycielem wspomagającym zaczyna się na długo przed rozpoczęciem nauczania. Zaczyna się od decyzji o zostaniu nauczycielem wspomagającym i trwa przez całą karierę. Najważniejszą rzeczą, jaką możesz zrobić, aby stać się skutecznym nauczycielem wspomagającym, jest zdobycie jak największego doświadczenia w tej dziedzinie. Można to zrobić poprzez wolontariat w szkole swojego dziecka. Możesz również wziąć kursy online, aby zdobyć więcej doświadczenia w tej dziedzinie. Kiedy już zostaniesz nauczycielem, musisz skorzystać z każdej możliwości rozwoju zawodowego, jaką oferuje Twoja szkoła. To może pomóc Ci pozostać na bieżąco z najnowszymi technikami i strategiami nauczania.

Wnioski

Bycie nauczycielem wspomagającym to wymagający, ale satysfakcjonujący zawód. Chociaż może to być mniej efektowna praca niż bycie przed klasą, jest równie ważna. Każda szkoła potrzebuje nauczycieli, którzy są oddani pomaganiu każdemu dziecku w osiągnięciu sukcesu. Jeśli jesteś pasjonatem pracy z dziećmi i chcesz coś zmienić w ich życiu, zostanie nauczycielem wspomagającym to świetny wybór kariery.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here