Strona główna Osobowości Millenialsi – kim są?

Millenialsi – kim są?

2
0
Millenialsi

Millenialsi to pokolenie urodzone między 1981 a 1996 rokiem. Są największym żyjącym pokoleniem, stanowiącym ponad jedną czwartą populacji Stanów Zjednoczonych. Ta grupa młodych dorosłych jest często charakteryzowana jako obeznana z technologią, aktywna politycznie i świadoma społecznie. Millenialsi są często postrzegani jako bardziej otwarci i akceptujący niż ich poprzednicy i przypisuje się im doprowadzenie do zmian społecznych poprzez ich cyfrowy aktywizm i wsparcie dla takich spraw jak ochrona środowiska i prawa LGBTQ+. Są również znani z tego, że skupiają się na rozwoju kariery i rozwoju osobistym i często są postrzegani jako bardziej skłonni do podejmowania ryzyka w dążeniu do osiągnięcia swoich celów. Mimo że millenialsi są przedmiotem krytyki ze względu na ich postrzegane uprawnienia i brak odpowiedzialności finansowej, jasne jest, że to pokolenie wywiera duży wpływ na naszą kulturę i społeczeństwo.

Kim są Millenialsi?

Millenialsi to pokolenie urodzone między 1981 a 1996 rokiem. Termin ten został po raz pierwszy użyty przez brytyjski magazyn „Times” w 1994 roku, a następnie został użyty w Wall Street Journal w 1995 roku. Wówczas termin ten odnosił się do młodych dorosłych z końca XX wieku. Nie jest łatwo zrozumieć różnicę między pokoleniami, ponieważ granice pokoleń nie są precyzyjne. Różnice między dwoma sąsiadującymi pokoleniami często nie przekraczają dwóch lub trzech lat. Ludzie urodzeni w tym samym czasie należą do różnych pokoleń. Pierwszym pokoleniem po II wojnie światowej było pokolenie baby-boom. Pokolenie, które nastąpiło po nim to Pokolenie X. Każdemu z tych pokoleń nadano bardzo ogólne określenie. Baby-boomers byli na ogół aktywni i pewni siebie, a ich motto brzmiało: „Nigdy nie ufaj nikomu powyżej trzydziestki”. Pokolenie X było ogólnie sceptyczne, a jego motto brzmiało: „Beztroska konsekwencja”.

Charakterystyka Millenialsów.

Millenialsi są optymistami i mają pozytywne spojrzenie na życie, optymistycznie patrzą w przyszłość i interesują się sprawami społecznymi. Chociaż millenialsi dążą do równowagi w swoim życiu i są zorientowani na przyszłość, są również zainteresowani cieszeniem się chwilą obecną i znajdowaniem znaczenia w swojej pracy. Millenialsi są graczami zespołowymi i są bardzo zaangażowani w swoją pracę i firmy, w których pracują. Millenialsi są bardzo obyci z technologią i wykorzystują ją w życiu codziennym i w pracy. Millenialsi chcą być wysłuchani i chcą, aby ich zdanie miało znaczenie. Chcą być zaangażowani i mieć wpływ na decyzje, które mają wpływ na ich pracę.

Millenialsi i zmiany społeczne

Millenialsi to aktywiści społeczni i polityczni, którzy ogarniają zmiany w wielu dziedzinach życia. Są aktywni w ruchach na rzecz ochrony środowiska, praw społeczności LGBTQ, lepszych warunków pracy i równości płci. Millenialsi chcą pracować dla firm, które dają im możliwość uczestniczenia w takich działaniach. A jeśli pracują w firmie, która nie daje im pola do zmian, odejdą i znajdą taką, która da im taką możliwość. To pragnienie zmian społecznych wskazuje, że millenialsi są otwarci i liberalni, i że są zainteresowani znalezieniem znaczących rzeczy do zrobienia w życiu. To wskazuje, że chcą od swojej pracy czegoś więcej niż tylko wypłaty.

Millenialsi i cele zawodowe

Millenialsi są zainteresowani znalezieniem kariery, która jest znacząca, która przyczynia się do społeczeństwa lub która pomaga im wywierać pozytywny wpływ na świat. Interesują ich kariery, które oferują możliwości rozwoju, takie jak badania i projektowanie. Millenialsi chcą elastycznego środowiska pracy i równowagi między życiem zawodowym a prywatnym. Wielu millenialsów jest zainteresowanych samozatrudnieniem jako sposobem na wywarcie pozytywnego wpływu na społeczeństwo. Millenialsi są skłonni podjąć ryzyko, aby znaleźć znaczącą karierę, nawet jeśli oznacza to podjęcie gorzej płatnej pracy lub założenie własnej firmy. To wskazuje, że millenialsi mają inne spojrzenie na bezpieczeństwo finansowe niż poprzednie pokolenie. Zamiast skupiać się na powiększaniu swojego majątku i oszczędzaniu pieniędzy, millenialsi są zainteresowani posiadaniem znaczącej kariery.

Millenialsi i finanse

Millenialsi są często krytykowani za bycie nieodpowiedzialnymi finansowo, ale ta krytyka może być bezpodstawna. Millenialsi mają do czynienia z rekordowym poziomem zadłużenia z tytułu kredytów studenckich, co utrudnia im oszczędzanie. Często też mieszkają z rodzicami, podczas gdy oszczędzają pieniądze potrzebne do samodzielnego życia. Millenialsi mają też do czynienia z niezwykle wysokim poziomem bezrobocia, co utrudnia oszczędzanie. Trudno jest również oszczędzać pieniądze podczas spłacania długu z tytułu kredytu studenckiego.

Krytyka Millenialsów

Niektórzy krytykują millenialsów za to, że są nieodpowiedzialni finansowo i mają wysokie oczekiwania wobec pracodawców. Millenialsi często oczekują dobrego wynagrodzenia za pracę na poziomie podstawowym, która nie wymaga dużego doświadczenia. Oczekują również możliwości szybkiego rozwoju i awansu i są rozczarowani, jeśli tak się nie dzieje. Kiedy millenialsi nie otrzymują od swoich pracodawców tego, czego oczekują, często przeskakują z pracy na pracę, próbując znaleźć idealne stanowisko.

Wpływ millenialsów na społeczeństwo

Millenialsi tworzą zmiany społeczne i są zainteresowani znalezieniem sensownej pracy. To wskazuje, że chcą od pracy czegoś więcej niż tylko wypłaty. Chcą pracy, która ma wpływ i która jest znacząca. To wskazuje, że chcą od pracy czegoś więcej niż tylko czeku z wypłatą. Millenialsi są również zainteresowani znalezieniem elastycznego środowiska pracy, w którym mogą osiągnąć równowagę między życiem zawodowym a prywatnym. Oznacza to, że chcą mieć możliwość zintegrowania swojej pracy z życiem i mieć wpływ na to, jak to robią. Millenialsi są również skłonni podjąć ryzyko w celu znalezienia znaczącej kariery, nawet jeśli oznacza to podjęcie gorzej płatnej pracy lub założenie własnej firmy. To wskazuje, że millenialsi mają inne spojrzenie na bezpieczeństwo finansowe niż poprzednie pokolenie. Zamiast skupiać się na powiększaniu swojego majątku i oszczędzaniu pieniędzy, millenialsi są zainteresowani posiadaniem znaczącej kariery.

Zakończenie

Millenialsi są największym żyjącym pokoleniem, stanowiącym ponad jedną czwartą populacji USA. Często są charakteryzowani jako technologicznie piśmienni, politycznie aktywni i społecznie świadomi. Chociaż millenialsi są przedmiotem krytyki za ich postrzegane uprawnienia i brak odpowiedzialności finansowej, jasne jest, że to pokolenie ma duży wpływ na naszą kulturę i społeczeństwo.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here