Strona główna Związki i relacje Heteroseksualność – czym jest i jak się objawia?

Heteroseksualność – czym jest i jak się objawia?

11
0
Heteroseksualność

Przed latami 90. XX wieku główny nurt i dyskurs akademicki dotyczący orientacji seksualnej koncentrował się na praktykach seksualnych osób tej samej płci i ich związku z szerszymi problemami społecznymi. W latach dziewięćdziesiątych pojawił się obszar badań znany jako „rozwój tożsamości seksualnej” (SOCID). Ten nowy sposób patrzenia na sprawy doprowadził do bardziej zniuansowanego rozumienia orientacji seksualnych, w tym heteroerotyzmu. Heteroseksualność jest rozumiana albo jako orientacja seksualna, albo jako praktyka seksualna z udziałem przedstawicieli drugiej płci. Istnieje wiele różnych sposobów, w jakie ludzie mogą doświadczać heteroseksualnego przyciągania, wyłącznego lub nie, krótkotrwałego lub długotrwałego. Zbadajmy to dokładniej!

Co oznacza termin „heteroseksualizm”?

Termin „heteroseksualność” jest używany do opisania osób, które są wyłącznie seksualnie przyciągane do osób przeciwnej płci i które identyfikują się jako hetero lub heteroseksualne. Termin „heteroseksualność” lub „heteroseksualność” są często używane jako termin ogólny dla osób, które nie identyfikują się jako lesbijki, geje lub biseksualiści, nawet jeśli są seksualnie lub romantycznie przyciągane do własnej płci. Jest to podejście problematyczne, ponieważ wszyscy ludzie wykazują pewien stopień płynności seksualnej, a wiele osób nie pasuje (i być może nie może) do żadnej z kategorii. Heteroseksualność to brak jakiegokolwiek pociągu seksualnego do osób tej samej płci. Jest to termin, który został ukuty w XIX wieku, aby opisać ludzi, którzy są wyłącznie seksualnie przyciągane do członków drugiej płci. Termin ten może być również używany do opisania osób, które są seksualnie i romantycznie przyciągane do członków płci przeciwnej.

Heteroseksualny rozwój tożsamości

Tożsamość to sposób, w jaki rozumiemy siebie i nasze relacje ze światem. Pozwala nam nadać znaczenie przeszłości, wyznaczyć cele na przyszłość i poruszać się w teraźniejszości. Rozwój tożsamości to trwający całe życie proces identyfikacji i wyjaśniania swoich wartości, przekonań i ideałów oraz integrowania ich z innymi aspektami życia, takimi jak praca, rodzina i przyjaźnie. Ludzie rozwijają swoją tożsamość w relacji z innymi. Oznacza to, że jednostki stają się tym, kim są poprzez interakcje z rówieśnikami, członkami rodziny, nauczycielami i innymi znaczącymi osobami w ich życiu. Innymi słowy, ludzie tworzą swoją tożsamość w relacji z innymi i w relacji ze społeczeństwem. Koncepcja rozwoju tożsamości okazała się niezwykle pomocna w zrozumieniu, w jaki sposób ludzie nadają sens swoim doświadczeniom seksualnym. Doprowadziło to do znacznie bardziej zniuansowanego zrozumienia orientacji seksualnych, w tym heteroseksualności.

Praktyki heteroseksualne

Istnieje wiele różnych sposobów, na jakie ludzie mogą doświadczać heteroseksualnego przyciągania, wyłącznego lub nie, krótkotrwałego lub długotrwałego.

Atrakcja seksualna.

Atrakcja seksualna to przyciąganie, które prowadzi do stosunku seksualnego. Jest to silne pragnienie lub uczucie, aby zaangażować się w aktywność seksualną z inną osobą. Atrakcja seksualna do jednej lub więcej osób może nie prowadzić do stosunku seksualnego. W niektórych kulturach atrakcja seksualna nie jest uważana za niezbędny element zaangażowanego związku.

Atrakcja romantyczna.

Atrakcja romantyczna to atrakcja, która obejmuje pragnienie zaangażowania się w emocjonalną, duchową i/lub fizyczną intymność z inną osobą. Wiele osób myli atrakcyjność seksualną z romantyczną. Atrakcyjność romantyczna może, ale nie musi obejmować atrakcyjności seksualnej. – Związki romantyczne. Romantyczne związki mogą istnieć pomiędzy dwoma osobami, które łączy więź emocjonalna i które czują do siebie miłość. Romantyczne związki mogą, ale nie muszą być związkami seksualnymi. Romantyczne związki mogą być między dwiema osobami tej samej płci, dwiema osobami różnych ras lub grup etnicznych, dwiema osobami, które są w związku małżeńskim lub dwiema osobami, które nie są w związku małżeńskim.

Przyjaźnie

Przyjaźnie są nie tylko między osobami tej samej płci. Przyjaźń może być między mężczyzną a kobietą lub między dwiema osobami różnych ras lub grup etnicznych. Przyjaźnie mogą być między dwiema osobami, które są w związku małżeńskim lub dwiema osobami, które nie są w związku małżeńskim. – Romantyczne i seksualne związki są często umiejscowione w większej sieci relacji, która obejmuje przyjaźnie.

Teorie o tym, dlaczego ludzie identyfikują się jako heteroseksualni

Odkąd rozwój tożsamości seksualnej stał się uzasadnionym obszarem badań, podjęto wiele prób wyjaśnienia, dlaczego ludzie identyfikują się jako heteroseksualni. Niektórzy uważają, że heteroseksualność jest impulsem, który pochodzi z naszej biologii. Inni uważają, że jest to społecznie skonstruowana koncepcja, którą nabywamy poprzez nasze interakcje z innymi.

Biologia

Biologiczne teorie heteroseksualności patrzą na to, jak hormony i anatomia wpływają na pożądanie seksualne i zachowania seksualne. Na przykład niektórzy badacze sugerują, że na heteroseksualność wpływa prenatalna ekspozycja na hormony.

Społeczeństwo

Socjologiczne teorie heteroseksualności badają, w jaki sposób heteroseksualność jest uczona poprzez interakcje społeczne z członkami rodziny, przyjaciółmi i rówieśnikami. Na przykład, niektórzy badacze sugerują, że dzieci uczą się bycia heteroseksualnym poprzez interakcje z rodzicami. Inni uważają, że dzieci uczą się heteroseksualności poprzez codzienne interakcje z innymi dziećmi i dorosłymi w społeczności.

Heteroelastyczność: Mieszanka hetero i homoseksualności

Niektóre osoby, które angażują się w akty homoseksualne, identyfikują się jako hetero, ale inni badacze zaproponowali inne wyjaśnienie tego zjawiska. Według nich pojęcie „heteroelastyczności” opisuje osobę, która będąc zaangażowana seksualnie z osobą tej samej płci, identyfikuje się jako hetero. To również jest problematyczne, ponieważ zakłada, że heteroseksualizm jest przeciwieństwem homoseksualizmu, gdy w rzeczywistości tak nie jest. Heteroelastyczność, jako koncepcja, jest problematyczna, ponieważ zakłada, że heteroseksualność i homoseksualność są przeciwieństwami. Choć jest w tym trochę prawdy, terminy heteroseksualizm i homoseksualizm nie oznaczają w rzeczywistości diametralnych przeciwieństw.

Podsumowanie

W niniejszym artykule zbadano koncepcję heteroseksualności i jej związek z rozwojem tożsamości seksualnej. Przedstawił również przegląd różnych teorii dotyczących tego, dlaczego ludzie identyfikują się jako heteroseksualni. Heteroseksualność to brak jakiegokolwiek pociągu seksualnego do osób tej samej płci. Jest to termin, który został ukuty w XIX wieku, aby opisać ludzi, którzy są wyłącznie pociągający seksualnie do członków drugiej płci. Heteroseksualność jest często mylona z tożsamością seksualną, ale w rzeczywistości jest to tylko jeden z aspektów tożsamości seksualnej. Istnieje wiele różnych sposobów, w jakie ludzie mogą doświadczać heteroseksualnego przyciągania, a te mogą się zmieniać w czasie, gdy jednostki rosną i rozwijają nowe związki i nowe perspektywy na świat.

Oceń artykuł

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here