Strona główna Związki i relacje Czym jest seksizm?‍

Czym jest seksizm?‍

11
0
seksizm

Rodzaje seksizmu

 • Stereotypizacja płci: Ten rodzaj seksizmu występuje, gdy ludzie przypisują cechy, właściwości lub role jednej płci. W przypadku kobiet może to prowadzić do postrzegania ich jako mniej kompetentnych, podczas gdy w przypadku mężczyzn może to prowadzić do postrzegania ich jako mniej troskliwych. Może to być szkodliwe dla mężczyzn i kobiet i może skutkować nierównymi szansami i traktowaniem.
 • Nadmierna krytyka: Ma miejsce, gdy kobiety są nadmiernie krytykowane za swoje działania lub wygląd, na przykład, gdy kobiety są krytykowane za pójście do dziedziny zdominowanej przez mężczyzn.
 • Esencjalizm płci: Jest to przekonanie, że kobiety i mężczyźni mają nieodłączne i istotne cechy, które czynią ich tym, kim są. Może to prowadzić do promowania stereotypów dotyczących płci i skutkować brakiem reprezentacji kobiet i mężczyzn w różnych dziedzinach.
 • Subtelna dyskryminacja: Występuje wtedy, gdy kobiety są traktowane inaczej niż mężczyźni i często jest trudna do zauważenia. Może to obejmować pominięcie przy awansie, otrzymywanie niechcianych porad, przerywanie w trakcie spotkania lub otrzymywanie niższego wynagrodzenia niż koledzy.
 • Stereotypy dotyczące mężczyzn: Ma to miejsce, gdy społeczeństwo stereotypowo traktuje mężczyzn jako niezdolnych do pracy w jakiś sposób i może obejmować stereotypowe traktowanie mężczyzn jako niebędących właściwymi opiekunami.
 

Wpływ seksizmu

Seksizm może wpływać na ludzi na poziomie indywidualnym, kulturowym i społecznym. Na poziomie indywidualnym jest on powiązany z problemami zdrowia psychicznego, takimi jak lęk i depresja. Na poziomie kulturowym jest związany z nierównością płci i uciskiem kobiet. Na poziomie społecznym wiąże się z obniżeniem jakości życia i wzrostem przemocy. Zdecydowana większość ludzi doświadcza jakiejś formy seksizmu przynajmniej raz w życiu, a dla wielu kobiet seksizm jest codziennym doświadczeniem. Może to mieć negatywny wpływ na zdrowie psychiczne i samopoczucie ludzi, a także na ich zdolność do osiągania sukcesów. Po doświadczeniu seksizmu wiele kobiet zgłasza uczucia złości, frustracji, smutku i obrzydzenia. Te emocje mogą wpływać na relacje, produktywność i ogólny stan zdrowia. Kobiety, które doświadczają częstego i silnego seksizmu, zgłaszają również niższą satysfakcję z kariery, zmniejszoną pewność siebie i większe prawdopodobieństwo odejścia z pracy. Mają również większe szanse na doświadczanie lęku i depresji. Mężczyźni, którzy doświadczają częstego i silnego seksizmu, również zgłaszają mniejszą pewność siebie i satysfakcję z kariery, a także większe prawdopodobieństwo wystąpienia lęku i depresji.  

Role płciowe i oczekiwania w tym zakresie

Role i oczekiwania związane z płcią to normy społeczne i stereotypy, które społeczeństwo przypisało rolom mężczyzn i kobiet. Tradycyjnie oczekuje się, że mężczyźni będą odgrywać aktywne role w społeczeństwie i będą dostawcami, podczas gdy od kobiet oczekuje się, że będą odgrywać pasywne role w społeczeństwie i będą opiekunkami. W ciągu ostatnich kilku dekad kobiety rzuciły wyzwanie tym rolom i oczekiwaniom związanym z płcią. Wiele kobiet weszło na rynek pracy i przejęło role typowo męskie. Kobiety podważają również stereotypy, że nie są tak zdolne lub inteligentne jak mężczyźni. W odpowiedzi na te zmiany, role mężczyzn również zostały zakwestionowane. Mężczyźni są zachęcani do większego zaangażowania i podejmowania ról tradycyjnie przypisywanych kobietom – takich jak opiekun czy rodzic pozostający w domu.  

Przykłady jawnego seksizmu

 • Seksistowski język i obrazy: Odnosi się to do języka i obrazów, które przedstawiają kobiety i mężczyzn jako stereotypy, takie jak obrazy, które przedstawiają mężczyzn jako żywicieli rodziny, a kobiety jako zależne od mężczyzn, lub język, który przypisuje różne role mężczyznom i kobietom, takie jak „mężczyzna do telefonu” lub „panie przodem”.
 • Seksistowskie żarty: Obejmuje to seksistowskie żarty lub komentarze, które często są postrzegane jako nieszkodliwe, ale mają ukryte uprzedzenia.
 • Dyskryminacja i nierówne wynagrodzenie: Odnosi się to do nierównego wynagrodzenia, jak również braku dostępu do awansów i innych korzyści, które są dostępne dla mężczyzn w miejscu pracy.
 • Niechciana uwaga seksualna: Odnosi się to do niechcianej uwagi seksualnej, w tym molestowania seksualnego, napaści seksualnej i innych niewłaściwych zachowań seksualnych, takich jak stalking.
 

Przykłady ukrytego seksizmu

 • Niedoreprezentowanie kobiet: Odnosi się do niedoreprezentowania kobiet w różnych dziedzinach, np. brak kobiet na stanowiskach władzy, w mediach i w dziedzinach naukowych.
 • Język specyficzny dla płci: Odnosi się to do używania języka specyficznego dla płci, który jest niepotrzebny lub wykluczenia osób niebinarnych z języka.
 • Nadmierne chwalenie osiągnięć mężczyzn: Odnosi się to do nadmiernego chwalenia osiągnięć mężczyzn, które nie są przyznawane kobietom, takich jak pochwały otrzymywane przez mężczyzn w dziedzinach STEM (nauka, technologia, inżynieria i matematyka).
 

Wyzwania w celu zakończenia seksizmu

Seksizm jest złożoną i trudną kwestią, którą trzeba zakończyć. Prawdopodobnie zajmie to dekady, a może nawet wieki, aby zająć się wieloma kwestiami, które przyczyniają się do seksizmu. Wiele osób uważa, że seksizm skończy się, gdy kobiety będą zarabiać tyle samo pieniędzy co mężczyźni za wykonywanie tej samej pracy, gdy kobiety będą stanowić 50% siły roboczej i gdy kobiety będą zajmować 50% stanowisk władzy w społeczeństwie. Chociaż są to ważne czynniki, nie rozwiązują one w pełni problemu seksizmu. W rzeczywistości jest prawdopodobne, że nigdy nie uda nam się w pełni zakończyć seksizmu, ponieważ ludzie są seksistami od początku czasu. Aby w pełni skończyć z seksizmem, musimy zmierzyć się z wieloma sposobami, w jakie seksizm przejawia się w społeczeństwie, takimi jak role i oczekiwania związane z płcią, niedostateczna reprezentacja kobiet, używanie seksistowskiego języka i obrazów i wiele innych.  

Strategie rzucania wyzwań i kończenia seksizmu

 • Kwestionuj i krytykuj role i oczekiwania związane z płcią: Kwestionowanie ról płciowych i oczekiwań może pomóc w zwalczaniu seksizmu. Można to zrobić poprzez kwestionowanie stereotypów dotyczących płci i próbę „złamania formy” tego, co jest społecznie akceptowanym zachowaniem dla mężczyzn i kobiet.
 • Bądź sojusznikiem: Jeśli jesteś świadkiem, że ktoś jest seksistowski, zakwestionuj to. Jeśli zauważysz, że sam jesteś seksistą, zadaj sobie pytanie dlaczego i zmień swoje zachowanie.
 • Bądź świadoma swoich słów: Proste działania, takie jak świadomość swojego języka i kwestionowanie innych, gdy zachowują się seksistowsko, mogą pomóc w walce z seksizmem.
 

Rola jednostki, społeczności i społeczeństwa

Jako jednostka możesz rzucić wyzwanie seksizmowi i zakończyć go, będąc świadomym swoich słów, działań i myśli oraz zmieniając swój język, jeśli przyczynia się on do seksizmu. Możesz również być sojusznikiem kobiet i innych grup mniejszościowych, rzucając wyzwanie innym, gdy zachowują się seksistowsko i stając się członkiem grupy, która działa na rzecz zakończenia seksizmu. Jako społeczność możecie zająć się niektórymi kwestiami, które przyczyniają się do seksizmu, takimi jak niedostateczna reprezentacja kobiet na stanowiskach władzy. Możesz również pracować nad stworzeniem bezpiecznych przestrzeni, w których seksizm i inne formy opresji nie są tolerowane. Jako społeczeństwo, możecie pracować nad zmianą społecznych oczekiwań i norm, a także stworzyć przepisy prawne, które położą kres seksizmowi.  

Znaczenie przeciwdziałania seksizmowi

Ponieważ seksizm jest złożonym zagadnieniem, ważne jest, aby ludzie rozumieli go i byli świadomi. Ważne jest, aby aktywnie przeciwdziałać seksizmowi we wszystkich jego formach i upewnić się, że twoje działania nie przyczyniają się do seksizmu. Tylko poprzez przeciwdziałanie seksizmowi]]>

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here